Туласи Харисон. Киртана Мела, Маяпур, 2013

Бхакти Лата матаджи. Киртана Мела, 2013

Калинди матаджи. Киртан

Памяти Ямуны матаджи

Жидкая красота

Ямуна матаджи. Бхаджан, часть 1

Ямуна матаджи. Бхаджан, часть 2.

часть 2